اطلاعیه ها

اطلاعیه مهم درخصوص نوبت دهی
شنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۰  


خدمات کلینیک دیابت
شنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۰  


نحوه نوبت دهی روزهای پس از تعطیلات (مهم)
یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰  


ساعات فعالیت کلینک دیابت
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰  


انجام تست اسپیرومتری
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰  


کلینیک مشاوره و آموزش شیردهی
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰  


کلینیک مادران باردار پرخطر
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰